Sångarduon BirGitta Edström och Swante Bengtsson har turnerat tillsammans sedan mitten av 70-talet. Deras många resor har fört dem runt hela världen och många skiftande miljöer. De har faktiskt sjungit på över 20 språk, som nu senast vid deras besök i Indien, på Telugu, ett av de många lokala språk som talas i södra Indien.

BirGitta & Swante vid sitt tredje besök i Royal Albert Hall i London.

 

BirGitta & Swante har också hunnit med att ge ut ett 15-tal skivproduktioner med andlig sång och musik.

För mer info se SB Music´s hemsida.

 

Stiftelsen Make Mission Possible.

(Gör Mission Möjlig)

Från att under många år rest som sångarevangelister vid konferenser och möten, har nu ytterligare en dimension lagts till deras uppdrag. Engagemanget att hjälpa fattiga och utsatta barn.

1989 fick BirGitta & Swante inbjudan från Manna Ministry i Hyderbad, Indien. Det är en kristen organisation som har över 1000 kyrkor, ett eget universitet, lärarhögskola, sjukhus och ett omfattande barnarbete. BirGitta & Swante såg nöden och de stora behoven och kände att de ville hjälpa till. Det resulterade snart till att de kunde köpa en tomt i Miryalaguda och starta ett barnhemsbygge.

Hjälparbetet växte, och 1995 bildades Stiftelsen Make Mission Possible (Gör Mission Möjlig) för att lättare kunna förmedla hjälpen från alla understödjare och gåvogivare runt om i världen. I dag ger Make Mission Possible ekonomiskt stöd till över 400 fattiga familjer. Dessutom ansvarar MMP för 6 barnhem med tillsammans 280 barn. Även för hjälpcentret New Life Center, Amalapuram, där ett 50-tal leprapatienter bor, har MMP ett stort ekonomiskt ansvar. Sedan några år ansvarar MMP även för lönerna för sjukhuset K.S Joseph Memorial Hospitals anstälda läkare och övrig personal i Amalapuram. En gång varje år besöker de Indien för att följa upp missionsarbetet och se vilka behoven är i de olika projekten.

I samband med dessa besök görs också en videofilm om hjälparbetet, som sedan visas i BirGittas & Swantes möten.Se turnéplan.

tillbaka