Stockholm den 19 septemberi 2016

 

Snart höst
 

   Så sjunger sommaren på sista versen. Men vilka underbara veckor vi fått. Skulle inte bli förvånad om vi får uppleva ännu några varma dagar.                                           

 
Bra 

Make Mission Possible (MMP) ansvarar för sex barnhem i delstaten Andra Pradesh i Indien. Family Care Amalapuram är en annan gren av MMP´s verksamhet, som riktar sig till fattiga familjer med barn som av ekonomiska skäl inte har möjlighet till skolgång.

I Student Care Amalapuram hjälper vi ett antal studenter med kostnaderna för boende och studier på det kristna universitetet i Amalapuram. På Lepracentret New Life Center i Amalapuram har varje leprapatient en personlig fadder via MMP.

Sedan några år tillbaka ansvarar vi även för läkare och övrig personal på K.S Joseph Memorial Hospital i Amalapuram.